© Trickster 2015
“Ik ben op alle terreinen actief omdat ik gespecialiseerd ben in conflicten.”

Profiel

Trickster: meesterlijke metamorfoses

Jent Bijlsma richt Trickster op in 2001. Hij werkt als trainer, coach en mediator.

Mediator

Hij brengt ter sprake wat wellicht liever onbesproken blijft. Hij doet dit eerlijk, discreet en zonder aanzien des persoons. Hierdoor kan hij vaak snelle doorbraken creëren en mensen leren weer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en keuzes. Niet alleen in het conflict, maar ook daarbuiten. Hierin kent hij geen onderscheid tussen werk en privé, die twee beïnvloeden elkaar immers voortdurend, zowel in positieve als in negatieve zin.

Coach

Ook als coach richt hij zich op verandering en doorbraak. Hij spiegelt op zachtmoedige, maar niet mis te verstane wijze, houding, gedrag en manier van communiceren.

Trainer - Docent

Zijn gedrevenheid komt tot uiting in zijn trainingen en docentschappen. Hij deelt kennis en ervaring graag met groepen. In intensieve trainingen leert hij ze buiten de gebruikelijke kaders denken en langs ongebruikelijke paden gaan. Deelnemers ervaren zijn trainingen geregeld als indrukwekkend en onvergetelijk.

Samenwerking

Jent onderhoudt een uitgebreid netwerk met professionals van diverse pluimage. Dit zorgt er voor dat, indien nodig, altijd de juiste persoon voor handen is om de klus zo effectief en efficiënt mogelijk te klaren
TRICKSTER
TRICKSTER
© Trickster 2015

Profiel

Trickster: meesterlijke metamorfoses

Jent Bijlsma richt Trickster op in 2001. Hij werkt als trainer, coach en mediator.

Mediator

Hij brengt ter sprake wat wellicht liever onbesproken blijft. Hij doet dit eerlijk, discreet en zonder aanzien des persoons. Hierdoor kan hij vaak snelle doorbraken creëren en mensen leren weer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en keuzes. Niet alleen in het conflict, maar ook daarbuiten. Hierin kent hij geen onderscheid tussen werk en privé, die twee beïnvloeden elkaar immers voortdurend, zowel in positieve als in negatieve zin.

Coach

Ook als coach richt hij zich op verandering en doorbraak. Hij spiegelt op zachtmoedige, maar niet mis te verstane wijze, houding, gedrag en manier van communiceren.

Trainer - Docent

Zijn gedrevenheid komt tot uiting in zijn trainingen en docentschappen. Hij deelt kennis en ervaring graag met groepen. In intensieve trainingen leert hij ze buiten de gebruikelijke kaders denken en langs ongebruikelijke paden gaan. Deelnemers ervaren zijn trainingen geregeld als indrukwekkend en onvergetelijk.

Samenwerking

Jent onderhoudt een uitgebreid netwerk met professionals van diverse pluimage. Dit zorgt er voor dat, indien nodig, altijd de juiste persoon voor handen is om de klus zo effectief en efficiënt mogelijk te klaren
“Ik ben op alle terreinen actief omdat ik gespecialiseerd ben in conflicten.”
TRICKSTER
“Iedereen heeft wel eens ruzie.”
© Trickster 2015

Mediation

Wat is het en voor wie

Iedereen heeft wel eens ruzie. Of het nu thuis is, met (schoon)familie, op het werk, binnen de vereniging, binnen het religieuze genootschap, met de buren, in het familiebedrijf, of noem maar op. Conflicten horen bij het leven. Conflicten zorgen voor pijn, boosheid, verdriet en vreten energie. Soms is onafhankelijke hulp nodig bij het oplossen van een conflict. U kunt kiezen voor een (juridische) procedure om uw gelijk te halen, u kunt ook zelf proberen er gezamenlijk uit te komen. Als u dit wilt bij een conflict, dan is mediation wat voor u. Jent Bijlsma is MfN-registermediator.

Hoe werkt Trickster?

Er vinden in afzonderlijke gesprekken met partijen persoonlijke en vertrouwelijke intakes plaats. Er wordt uitgelegd wat de dienst mediation inhoudt en wat het van partijen vraagt. De mediation start met het tekenen van de mediationovereenkomst. Aantal en lengte van de gesprekken verschillen per conflict. Veel hangt af van de bereidwilligheid van de partijen om te werken aan een oplossing. De gehele mediation of delen kunnen ook online plaatsvinden binnen een speciale mediation tool. Vaak wordt een mediation afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd. Niet alle mediations worden zo afgerond. Het is mede aan partijen om een vorm van afronding te kiezen.

Complexere mediations

Trickster heeft veel ervaring met complexere conflicten, denk aan; langlopende buurtruzies, stuklopende bedrijfsoverdrachten, ruziënde maatschappen, familievetes. Een drietal lichten we toe Nalatenschapsmediation Een nalatenschap kan tot veel pijn en verdriet leiden. Als er conflicten ontstaan kost een nalatenschap emotioneel meer dan het financieel opbrengt. Zorgvuldigheid en aandacht voor ieders kant van de zaak raken door al het gedoe maar al te snel op de achtergrond. Hiervoor in de plaats treden dan stille verjaardagen, familievetes en onderling slepende juridische procedures. Mediation kan partijen ondersteunen dit conflict te beslechten. Pre-nalatenschapsmediation Omdat voorkomen beter is dan genezen kunt u zich ook door Trickster laten ondersteunen vóór uw dood wanneer de verwachting is dat uw erfgenamen hommeles krijgen over uw bezit. Mediation in strafzaken Burenruzie, (vecht)scheiding of agressie tegen dienstverleners: het zijn maar enkele voorbeelden van situaties die dagelijks leiden tot aangiftes. Ze hebben grote impact op het leven van alle betrokkenen. Mediation in strafzaken kan hierin het verschil maken. Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat na aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang wordt gezet omdat een justitiële verwijzer naar een onafhankelijke mediator doorverwijst. Deze vorm van herstelbemiddeling is erop gericht betrokkenen – slachtoffers én verdachten – met het gebeurde in het reine te brengen. In de grote steden van Nederland zijn pilots gestart, waarbij politie, OM of rechters doorverwijzen naar mediation. Overigens mogen ook advocaten, rechtshulpverleners, slachtoffers en verdachten een mediation voorstellen. Dit is in het recht verankerd in artikel 51 h Wetboek van strafvordering. Vormen van mediation Naar aanleiding van de pilot ‘Mediation in strafzaken’ in Utrecht hebben wij (Dierx en Bijlsma) een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Herstelrecht (afl3, 2015); “Werelddialoog aan de mediationtafel” Hierin hebben wij de door ons ontwikkelde volgende vormen van mediation beschreven; Small – reguliere, eenvoudige mediations Dit zijn mediations met 2 tot 4 deelnemers. Deze mediations leiden niet tot groepsgesprekken of het betrekken van steunfiguren of belanghebbenden uit de omgeving van slachtoffer en dader. Ze kunnen vrij snel worden afgerond (gemiddeld 2-4 weken). Medium - complexer Hieronder worden complexere zaken met meerdere partijen verstaan. Dat kan zowel gaan om meer dan 4 a 5 deelnemers als betrokkenheid van meerdere professionals bij (groeps)gesprekken. Ook spreken we van Medium-mediations als sprake is van een uitzonderlijk aantal afzonderlijke gesprekken (bijvoorbeeld vanwege de hoge escalatiegraad of de aanwezigheid van veel derde belanghebbenden of professionals). Bij deze zaken is het doorgaans gewenst dat ze in comediation worden uitgevoerd. Deze mediations duurden gemiddeld langer dan drie maanden. Large en Extra Large - nog complexer, groepsmediations Dit zijn complexe groepsmediations, zoals wijkmediations met meer dan vijf betrokken ‘woonhuizen’, inclusief hun familieleden en andere belanghebbenden. Vaak meer dan 20 betrokkenen. Deze zaken worden standaard in comediation uitgevoerd en een looptijd van een half jaar is geen uitzondering. 
TRICKSTER
TRICKSTER
© Trickster 2015

Mediation

Wat is het en voor wie

Iedereen heeft wel eens ruzie. Of het nu thuis is, met (schoon)familie, op het werk, binnen de vereniging, binnen het religieuze genootschap, met de buren, in het familiebedrijf, of noem maar op. Conflicten horen bij het leven. Conflicten zorgen voor pijn, boosheid, verdriet en vreten energie. Soms is onafhankelijke hulp nodig bij het oplossen van een conflict. U kunt kiezen voor een (juridische) procedure om uw gelijk te halen, u kunt ook zelf proberen er gezamenlijk uit te komen. Als u dit wilt bij een conflict, dan is mediation wat voor u. Jent Bijlsma is MfN-registermediator.

Hoe werkt Trickster?

Er vinden in afzonderlijke gesprekken met partijen persoonlijke en vertrouwelijke intakes plaats. Er wordt uitgelegd wat de dienst mediation inhoudt en wat het van partijen vraagt. De mediation start met het tekenen van de mediationovereenkomst. Aantal en lengte van de gesprekken verschillen per conflict. Veel hangt af van de bereidwilligheid van de partijen om te werken aan een oplossing. De gehele mediation of delen kunnen ook online plaatsvinden binnen een speciale mediation tool. Vaak wordt een mediation afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd. Niet alle mediations worden zo afgerond. Het is mede aan partijen om een vorm van afronding te kiezen.

Complexere mediations

Trickster heeft veel ervaring met complexere conflicten, denk aan; langlopende buurtruzies, stuklopende bedrijfsoverdrachten, ruziënde maatschappen, familievetes. Een drietal lichten we toe Nalatenschapsmediation Een nalatenschap kan tot veel pijn en verdriet leiden. Als er conflicten ontstaan kost een nalatenschap emotioneel meer dan het financieel opbrengt. Zorgvuldigheid en aandacht voor ieders kant van de zaak raken door al het gedoe maar al te snel op de achtergrond. Hiervoor in de plaats treden dan stille verjaardagen, familievetes en onderling slepende juridische procedures. Mediation kan partijen ondersteunen dit conflict te beslechten. Pre-nalatenschapsmediation Omdat voorkomen beter is dan genezen kunt u zich ook door Trickster laten ondersteunen vóór uw dood wanneer de verwachting is dat uw erfgenamen hommeles krijgen over uw bezit. Mediation in strafzaken Burenruzie, (vecht)scheiding of agressie tegen dienstverleners: het zijn maar enkele voorbeelden van situaties die dagelijks leiden tot aangiftes. Ze hebben grote impact op het leven van alle betrokkenen. Mediation in strafzaken kan hierin het verschil maken. Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat na aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang wordt gezet omdat een justitiële verwijzer naar een onafhankelijke mediator doorverwijst. Deze vorm van herstelbemiddeling is erop gericht betrokkenen – slachtoffers én verdachten – met het gebeurde in het reine te brengen. In de grote steden van Nederland zijn pilots gestart, waarbij politie, OM of rechters doorverwijzen naar mediation. Overigens mogen ook advocaten, rechtshulpverleners, slachtoffers en verdachten een mediation voorstellen. Dit is in het recht verankerd in artikel 51 h Wetboek van strafvordering. Vormen van mediation Naar aanleiding van de pilot ‘Mediation in strafzaken’ in Utrecht hebben wij (Dierx en Bijlsma) een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Herstelrecht (afl3, 2015); “Werelddialoog aan de mediationtafel” Hierin hebben wij de door ons ontwikkelde volgende vormen van mediation beschreven; Small – reguliere, eenvoudige mediations Dit zijn mediations met 2 tot 4 deelnemers. Deze mediations leiden niet tot groepsgesprekken of het betrekken van steunfiguren of belanghebbenden uit de omgeving van slachtoffer en dader. Ze kunnen vrij snel worden afgerond (gemiddeld 2-4 weken). Medium - complexer Hieronder worden complexere zaken met meerdere partijen verstaan. Dat kan zowel gaan om meer dan 4 a 5 deelnemers als betrokkenheid van meerdere professionals bij (groeps)gesprekken. Ook spreken we van Medium-mediations als sprake is van een uitzonderlijk aantal afzonderlijke gesprekken (bijvoorbeeld vanwege de hoge escalatiegraad of de aanwezigheid van veel derde belanghebbenden of professionals). Bij deze zaken is het doorgaans gewenst dat ze in comediation worden uitgevoerd. Deze mediations duurden gemiddeld langer dan drie maanden. Large en Extra Large - nog complexer, groepsmediations Dit zijn complexe groepsmediations, zoals wijkmediations met meer dan vijf betrokken ‘woonhuizen’, inclusief hun familieleden en andere belanghebbenden. Vaak meer dan 20 betrokkenen. Deze zaken worden standaard in comediation uitgevoerd en een looptijd van een half jaar is geen uitzondering. 
TRICKSTER
“Iedereen heeft wel eens ruzie.”
“Soms zijn situaties vastgeroest en lijken onbeweeglijk.”
© Trickster 2015

Coaching

Wat is het en voor wie

Trickster coaching richt zich op verandering en doorbraak, bedoeld voor mensen of groepen mensen die vastzitten in hun leef- en/of werkomstandigheden. De coaching is meestal intensief en kortdurend. Blijken langdurige trajecten noodzakelijk, dan beschikken we over een uitgebreid netwerk van co-coaches. Trickster coacht individuen en groepen.

Individueel en groep

Trickster neemt geen blad voor de mond. Dit is een heldere en niet mis te verstane manier van coachen. Denk aan: Conflicten (werk en privé) Leidinggevenden (kan het anders? hoe dan?) Zingeving (is this all there is?, hoe verder? wat kan/wil ik?) Communicatie (hoort u mij?, moeilijke gesprekken) Denk bij groepen aan: reorganisaties, waarbij nieuwe teams gevormd worden teams die niet lekker lopen, waarin onderlinge conflicten openlijk of onderhuids een rol zijn gaan spelen transities waardoor er van de organisatie en de medewerkers een andere manier van werken wordt gevraagd

Een bijzondere coachingsvorm: Supervisie

Een aanspreekpunt en aansturing is wat Trickster biedt aan beginnende coaches en mediators die gebruik maken van supervisie. Een bron van ervaring en onconventionele invalshoeken, met respect voor de eigen persoonlijkheid en inbreng, is wat wij bieden. Het kan in groepen of individueel.
TRICKSTER
TRICKSTER
© Trickster 2015

Coaching

Wat is het en voor wie

Trickster coaching richt zich op verandering en doorbraak, bedoeld voor mensen of groepen mensen die vastzitten in hun leef- en/of werkomstandigheden. De coaching is meestal intensief en kortdurend. Blijken langdurige trajecten noodzakelijk, dan beschikken we over een uitgebreid netwerk van co-coaches. Trickster coacht individuen en groepen.

Individueel en groep

Trickster neemt geen blad voor de mond. Dit is een heldere en niet mis te verstane manier van coachen. Denk aan: Conflicten (werk en privé) Leidinggevenden (kan het anders? hoe dan?) Zingeving (is this all there is?, hoe verder? wat kan/wil ik?) Communicatie (hoort u mij?, moeilijke gesprekken) Denk bij groepen aan: reorganisaties, waarbij nieuwe teams gevormd worden teams die niet lekker lopen, waarin onderlinge conflicten openlijk of onderhuids een rol zijn gaan spelen transities waardoor er van de organisatie en de medewerkers een andere manier van werken wordt gevraagd

Een bijzondere

coachingsvorm: Supervisie

Een aanspreekpunt en aansturing is wat Trickster biedt aan beginnende coaches en mediators die gebruik maken van supervisie. Een bron van ervaring en onconventionele invalshoeken, met respect voor de eigen persoonlijkheid en inbreng, is wat wij bieden. Het kan in groepen of individueel.
TRICKSTER
“Soms zijn situaties vastgeroest en lijken onbeweeglijk.”
“Veranderen gaat niet vanzelf.”
© Trickster 2015

Co-creatie

Wat is het en voor wie

Een manier van werken en zijn die het mogelijk maakt om collectieve intelligentie te ervaren. Het is het beste te vergelijken met een moment dat je plotseling in een flow zit. Alles gaat vanzelf, nieuwe inzichten ontstaan en jij begrijpt de ander en jezelf al voor er iets is gezegd. Zonder dat je kunt verklaren hoe het tot stand komt. Bij co-creatie is er geen chronologisch onderscheid tussen het verwerven van kennis en inzicht, en het integreren in je dagelijks functioneren. Het biedt een kader om anders naar bestaande problematiek en vraagstukken te kijken door direct gezamenlijke wijsheid en ervaring te benutten. Zo onstaan innovatie en onverwachte invalshoeken. Het relationele karakter van dit leerproces zorgt voor nieuwe vaardigheden. Hiermee kun  je uit eigen kracht en kernwaarden handelen in een zakelijke en/of persoonlijke context. Dit zorgt voor besef van je eigen verantwoordelijkheid, bewustzijn van je eigen handelen en de impact daarvan op de organisatie. Dit is wat het brengt. Wat het vraagt is actieve betrokkenheid van iedere deelnemer en interne stakeholder bij het proces en het besef dat niets in dit leer- en werkproces vrijblijvend is.
TRICKSTER
TRICKSTER
© Trickster 2015

Co-creatie

Wat is het en voor wie

Een manier van werken en zijn die het mogelijk maakt om collectieve intelligentie te ervaren. Het is het beste te vergelijken met een moment dat je plotseling in een flow zit. Alles gaat vanzelf, nieuwe inzichten ontstaan en jij begrijpt de ander en jezelf al voor er iets is gezegd. Zonder dat je kunt verklaren hoe het tot stand komt. Bij co-creatie is er geen chronologisch onderscheid tussen het verwerven van kennis en inzicht, en het integreren in je dagelijks functioneren. Het biedt een kader om anders naar bestaande problematiek en vraagstukken te kijken door direct gezamenlijke wijsheid en ervaring te benutten. Zo onstaan innovatie en onverwachte invalshoeken. Het relationele karakter van dit leerproces zorgt voor nieuwe vaardigheden. Hiermee kun  je uit eigen kracht en kernwaarden handelen in een zakelijke en/of persoonlijke context. Dit zorgt voor besef van je eigen verantwoordelijkheid, bewustzijn van je eigen handelen en de impact daarvan op de organisatie. Dit is wat het brengt. Wat het vraagt is actieve betrokkenheid van iedere deelnemer en interne stakeholder bij het proces en het besef dat niets in dit leer- en werkproces vrijblijvend is.
TRICKSTER
“Veranderen gaat niet vanzelf.”
“Niets is heilig en niets is veilig.”
© Trickster 2015

Mediation in strafzaken

Deze specialisatie opleiding is voor mediators die zich willen bekwamen en kwalificeren voor verwijzingen op het specifieke vakgebied van mediation in strafzaken (40 PE punten MfN). Mediation in strafzaken is in Nederland een interventie die het werkveld zelf in ontwikkeling brengt. De mediation heeft immers niet alleen gevolgen voor de direct betrokkenen, maar ook voor de professionals die opereren in het (strafrecht)systeem eromheen. De interactie tussen deze ‘systemen’ geeft extra dynamiek en maakt mediation in strafzaken tot een echte specialisatie. Deze opleiding wordt gegeven bij Caleidoscoop
Meer weten? Meer weten?

Trickstertechnieken

Een trickster is een schelmachtige figuur die voorkomt in de folklore en mythen van vele culturen. Hij belichaamt het onverwachte en toont de kracht van de creativiteit. Maak kennis en leer het zelf.
Meer weten? Meer weten?

Omgaan met conflicten

Conflicten zijn vaak een bron van verdriet, ergernis en leed. Tegelijkertijd kunnen het katalysatoren zijn die verandering, vernieuwing en vreugde in gang zetten. Wil je zicht op de eigen manier van het omgaan met conflicten, leren er sturing aan te geven en dat zonder dat de levensmoed in de versleten schoenen zinkt? Kom eens praten voor de mogelijkheden binnen onze op maat gesneden trainingen, cursussen en lezingen voor individuen, groepen en organisaties.

Overige workshops en lezingen

Trickster heeft in de loop der jaren diverse lezingen en workshops gegeven. Een aantal titels; Interventies bij moeilijk gedrag Leidinggeven aan conflicten Inleiding mediation Authentiek gedrag Wat te doen met hangdossiers De zieke medewerker

Cursussen, workshops & lezingen

Trickster heeft in de loop der jaren diverse trainingen ontwikkeld, lezingen en cursussen gegeven. Aan onderwijsinstellingen, maar ook binnen bedrijven en non-profit organisties. Ze zijn niet alleen interessant voor mediators en coaches, maar ook voor teams die bezig zijn met een professionaliseringstraject of door een reorganisatie gaan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en uw wensen.
TRICKSTER
TRICKSTER Meer weten? Meer weten? Meer weten? Meer weten?
© Trickster 2015

Cursussen, workshops

& lezingen

Trickster heeft in de loop der jaren diverse trainingen ontwikkeld, lezingen en cursussen gegeven. Aan onderwijsinstellingen, maar ook binnen bedrijven en non-profit organisties. Ze zijn niet alleen interessant voor mediators en coaches, maar ook voor teams die bezig zijn met een professionaliseringstraject of door een reorganisatie gaan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en uw wensen.

Mediation in strafzaken

Deze specialisatie opleiding is voor mediators die zich willen bekwamen en kwalificeren voor verwijzingen op het specifieke vakgebied van mediation in strafzaken (40 PE punten MfN). Mediation in strafzaken is in Nederland een interventie die het werkveld zelf in ontwikkeling brengt. De mediation heeft immers niet alleen gevolgen voor de direct betrokkenen, maar ook voor de professionals die opereren in het (strafrecht)systeem eromheen. De interactie tussen deze ‘systemen’ geeft extra dynamiek en maakt mediation in strafzaken tot een echte specialisatie. Deze opleiding wordt gegeven bij Caleidoscoop
Meer weten? Meer weten?

Trickstertechnieken

Een trickster is een schelmachtige figuur die voorkomt in de folklore en mythen van vele culturen. Hij belichaamt het onverwachte en toont de kracht van de creativiteit. Maak kennis en leer het zelf.
Meer weten? Meer weten?

Overige workshops en lezingen

Trickster heeft in de loop der jaren diverse lezingen en workshops gegeven. Een aantal titels; Interventies bij moeilijk gedrag Leidinggeven aan conflicten Inleiding mediation Authentiek gedrag Wat te doen met hangdossiers De zieke medewerker

Overige workshops en lezingen

Trickster heeft in de loop der jaren diverse lezingen en workshops gegeven. Een aantal titels; Interventies bij moeilijk gedrag Leidinggeven aan conflicten Inleiding mediation Authentiek gedrag Wat te doen met hangdossiers De zieke medewerker
TRICKSTER
“Niets is heilig en niets is veilig.”
Meer weten? Meer weten? Meer weten? Meer weten?
“Verwondering is het begin van wijsheid.”
© Trickster 2015

MfN Registermediator

MfN-registermediators zijn werkzaam

onder bepaalde condities. Dat wil

zeggen dat ze werken volgens

reglementen en modellen die de

Stichting Kwaliteit Mediators (SKM),

beheerder en uitvoerder van het MfN-

register, heeft opgesteld.

MfN mediationreglement Toelichting MfN mediationreglement Gedragsregels MfN Mediators Concept mediation overeenkomst zie ook www.mfnregister.nl

Algemene Voorwaarden

Hoe Trickster werkt is vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden. Iedere nieuwe klant krijgt ze toegestuurd, maar ze zijn hier ook te downloaden. Algemene Voorwaarden

Publicaties en artikelen

Een aantal artikelen en publicaties zullen hier te downloaden zijn: De ander - Verhalen over compassie in Amsterdam (Initiatief Mozes & Aäron) Werelddialoog aan de mediationtafel - Jent Bijlsma & Janny Dierx Tijdschrift voor Herstelrecht (Afl. 3, 2015) Zet mediation in voor groepsaanranders en hun slachtoffers Jent Bijlsma & Janny Dierx Volkskrant 20 januari 2016

Documenten

Hier vind je documentatie over MfN registermediators, onze algemene voorwaarden, publicaties en artikelen. Ze zijn te downloaden in pdf formaat.
TRICKSTER
TRICKSTER
© Trickster 2015

Documenten

Hier vind je documentatie over MfN registermediators, onze algemene voorwaarden, publicaties en artikelen. Ze zijn te downloaden in pdf formaat.

MfN Registermediator

MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities.

Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die

de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder

van het MfN-register, heeft opgesteld.

MfN mediationreglement Toelichting MfN mediationreglement Gedragsregels MfN Mediators Concept mediation overeenkomst zie ook www.mfnregister.nl

Algemene Voorwaarden

Hoe Trickster werkt is vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden. Iedere nieuwe klant krijgt ze toegestuurd, maar ze zijn hier ook te downloaden. Algemene Voorwaarden

Publicaties en artikelen

Een aantal artikelen en publicaties zullen hier te downloaden zijn: De ander Verhalen over compassie in Amsterdam (Initiatief Mozes & Aäron) Werelddialoog aan de mediationtafel Jent Bijlsma & Janny Dierx Tijdschrift voor Herstelrecht (Afl. 3, 2015) Zet mediation in voor groepsaanranders en hun slachtoffers Jent Bijlsma & Janny Dierx Volkskrant 20 januari 2016
TRICKSTER
“Verwondering is het begin van wijsheid.”
© Trickster 2015

Klanten

Trickster wordt gekozen door profit, non-profit en particulieren. Enkele voorbeelden van onze klanten: Gemeenten, waaronder 100.000-plus gemeenten Zorginstellingen Banken (ING, Postbank) Nationale Nederlanden Politie Waterschappen GVB Amsterdam Rechtbanken (doorverwijzingen) Endemol Particulieren Hoge Raad der Nederlanden McDonald's Scholen Universiteiten GGD Bureau Jeugdzorg

Referenties op aanvraag

TRICKSTER
“Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en keuzes.”
© Trickster 2015

Klanten

Trickster wordt gekozen door profit, non- profit en particulieren. Enkele voorbeelden van onze klanten: Gemeenten, waaronder 100.000-plus gemeenten Zorginstellingen Banken (ING, Postbank) Nationale Nederlanden Politie Waterschappen GVB Amsterdam Rechtbanken (doorverwijzingen) Endemol Particulieren Hoge Raad der Nederlanden McDonald's Scholen Universiteiten GGD Bureau Jeugdzorg

Referenties op aanvraag

TRICKSTER
“Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en keuzes.”
© Trickster 2015
“Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.”

Contact

Trickster

Kalkhovensingel 22 4101 ZD  Culemborg t: 0345-511912 m: 06-20576170 e: vraag@trickster.nl w: www.trickster.nl Neem de afslag Culemborg vanaf de A2 of kom met de trein. We zijn op loopafstand van station Culemborg
TRICKSTER
TRICKSTER
© Trickster 2015

Contact

Trickster

Kalkhovensingel 22 4101 ZD  Culemborg t: 0345-511912 m: 06-20576170 e: vraag@trickster.nl w: www.trickster.nl Neem de afslag Culemborg vanaf de A2 of kom met de trein. We zijn op loopafstand van station Culemborg
TRICKSTER
“Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.”