Kennis en ervaring

Het adviseren van bedrijfsleven en overheid op allerlei niveaus, vereist diepgaand begrip van de specifieke uitdagingen, doelstellingen en contexten. Jent is een bekwame adviseur die zich hierop aanpast en zijn sterke punten zorgvuldig inzet voor effectieve oplossingen op beleidsniveau. Hij bezit een grondige kennis van bedrijfs- en overheidsstructuren, vigerende regelgeving, en heeft het vermogen om samen te werken met stakeholders. Hij weegt zorgvuldig de belangen van de diverse partijen.

Domeinoverschrijdend

Domeinoverschrijdend advies is cruciaal in deze tijd met complexe problemen. Jent biedt innovatieve geïntegreerde oplossingen waarbij zijn projectmatige aanpak ondersteunend is. Jent is een succesvolle adviseur die flexibel is, zich kan aanpassen aan verschillende niveaus en contexten, strategisch en operationeel denkt, creatief is in het oplossen van problemen en over sterke communicatieve vaardigheden beschikt. Het vermogen om deze eigenschappen gericht in te zetten binnen diverse organisaties en overheidssferen maakt zijn inzet waardevol en impactvol.

Communicatie

Tot slot, effectieve communicatie is van cruciaal belang voor een adviseur op elk niveau. Jent bezit de vaardigheid om complexe informatie helder over te brengen, stakeholders te betrekken en draagvlak te creëren voor voorgestelde oplossingen.
CONTACT 06 20576170 vraag@trickster.nl LinkedIn
Trickster
Webdesign & Paintings N. Vugts

KENNIS EN ERVARING

Het adviseren van bedrijfsleven en overheid op allerlei niveaus, vereist diepgaand begrip van de specifieke uitdagingen, doelstellingen en contexten. Jent is een bekwame adviseur die zich hierop aanpast en zijn sterke punten zorgvuldig inzet voor effectieve oplossingen op beleidsniveau. Hij bezit een grondige kennis van bedrijfs- en overheidsstructuren, vigerende regelgeving, en heeft het vermogen om samen te werken met stakeholders. Hij weegt zorgvuldig de belangen van de diverse partijen.

DOMEINOVERSCHRIJDEND

Domeinoverschrijdend advies is cruciaal in deze tijd met complexe problemen. Jent biedt innovatieve geïntegreerde oplossingen waarbij zijn projectmatige aanpak ondersteunend is. Jent is een succesvolle adviseur die flexibel is, zich kan aanpassen aan verschillende niveaus en contexten, strategisch en operationeel denkt, creatief is in het oplossen van problemen en over sterke communicatieve vaardigheden beschikt. Het vermogen om deze eigenschappen gericht in te zetten binnen diverse organisaties en overheidssferen maakt zijn inzet waardevol en impactvol.

COMMUNICATIE

Tot slot, effectieve communicatie is van cruciaal belang voor een adviseur op elk niveau. Jent bezit de vaardigheid om complexe informatie helder over te brengen, stakeholders te betrekken en draagvlak te creëren voor voorgestelde oplossingen.

ADVIES

Vriendelijk als het kan, ontregelend indien nodig, sturend als het moet.