Mensgericht

Mensgericht werken waarbij conflicten een rol spelen roept vragen op over moraliteit: wat is goed is en wat is verkeerd gedrag? Dit vergt dat ik hierover met partijen (soms pittige) gesprekken heb te voeren. Het aangaan van deze dialoog verheldert de achterliggende opvattingen die men – al dan niet bewust – heeft, geeft houvast en legt de basis voor een vertrouwensrelatie.

Vertrouwen

“Vertrouwen” is een belangrijk thema bij het werk. Partijen en ik verwachten van elkaar dat de informatie die wordt uitgewisseld vertrouwelijk zal worden behandeld. Bij mediations wordt door het aangaan van een mediationovereenkomst een extra beschermlaag aangebracht. Vertrouwelijkheid schept vrijheid, ruimte en veiligheid om alles wat iemand bezighoudt te berde te brengen. En het biedt mij de mogelijkheid om er rekening mee te houden en te reflecteren.

Neutraliteit

Het begrip ‘neutraliteit’ kenmerkt zich in de vakliteratuur vaak met termen als ‘objectief’, ‘waardenvrij, ‘rationeel’, ‘kalm en rustig’ en ‘boven partijen staand’. Deze notie van neutraliteit is voortgebracht in westers georiënteerde samenlevingen en getuigt van technisch-rationeel denken. Alleen zaken met een lage escalatiegraad zijn hiervoor geschikt. Hierbij kiezen deelnemers heel bewust dat er een gezamenlijke oplossing komt waarbij zij dit verlangen bovendien zelf kunnen vertalen in stappen richting een oplossing die ook door de andere partij te (ver)dragen is. In mijn praktijk kom ik dit niet tegen. Het begrip ‘neutraliteit’ wordt daarbij geregeld als een opdracht aan de conflictprofessional gezien om ‘conflictloos’, ‘rustig en geduldig’ te zijn. Iets oneerbiediger: het lijkt de plechtige opdracht ‘de heilige’ uit te hangen en een toonbeeld van non-emotionele voorbeeldigheid te zijn. Een dergelijke houding werkt bij overgrote deel van de conflicten - zeker bij slepende en slopende conflicten -eerder belemmerend dan constructief. Hoe hoger de escalatiegraad des groter de sturende meerzijdig partijdige druk zal moeten zijn, hetgeen zich vertaalt zich in doortastende (com)passie en lastige vragen. Neutraliteit betekent voor mij betreft dat ik geen enkel belang heb bij welke uitkomst van een onderzoek, klacht, bemiddeling, coaching, managementtraject of mediation dan ook. Ik sta niet neutraal tegenover excessief en subversief gedrag dat een ander schade berokkent of heeft berokkend. Wel bekijk ik of het mogelijk blijkt de zaak in gezamenlijkheid te bespreken en uit te spreken. Hierbij leg ik de nadruk op het mogelijke herstelproces en wordt er onderzocht of de bereidheid bestaat en er mogelijkheden zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen is voorgevallen en/of hen gescheiden houdt.
CONTACT 06 20576170 vraag@trickster.nl LinkedIn
Trickster
Webdesign & Paintings N. Vugts

WERKWIJZE

Mens- en conflictgerichte ombudsfunctionaris, bemiddelaar, adviseur, coach, trainer, interim-manager, onderzoeker en mediator

MENSGERICHT

Mensgericht werken waarbij conflicten een rol spelen roept vragen op over moraliteit: wat is goed is en wat is verkeerd gedrag? Dit vergt dat ik hierover met partijen (soms pittige) gesprekken heb te voeren. Het aangaan van deze dialoog verheldert de achterliggende opvattingen die men – al dan niet bewust – heeft, geeft houvast en legt de basis voor een vertrouwensrelatie.

VERTROUWEN

“Vertrouwen” is een belangrijk thema bij het werk. Partijen en ik verwachten van elkaar dat de informatie die wordt uitgewisseld vertrouwelijk zal worden behandeld. Bij mediations wordt door het aangaan van een mediationovereenkomst een extra beschermlaag aangebracht. Vertrouwelijkheid schept vrijheid, ruimte en veiligheid om alles wat iemand bezighoudt te berde te brengen. En het biedt mij de mogelijkheid om er rekening mee te houden en te reflecteren.

NEUTRALITEIT

Het begrip ‘neutraliteit’ kenmerkt zich in de vakliteratuur vaak met termen als ‘objectief’, ‘waardenvrij, ‘rationeel’, ‘kalm en rustig’ en ‘boven partijen staand’. Deze notie van neutraliteit is voortgebracht in westers georiënteerde samenlevingen en getuigt van technisch-rationeel denken. Alleen zaken met een lage escalatiegraad zijn hiervoor geschikt. Hierbij kiezen deelnemers heel bewust dat er een gezamenlijke oplossing komt waarbij zij dit verlangen bovendien zelf kunnen vertalen in stappen richting een oplossing die ook door de andere partij te (ver)dragen is. In mijn praktijk kom ik dit niet tegen. Het begrip ‘neutraliteit’ wordt daarbij geregeld als een opdracht aan de conflictprofessional gezien om ‘conflictloos’, ‘rustig en geduldig’ te zijn. Iets oneerbiediger: het lijkt de plechtige opdracht ‘de heilige’ uit te hangen en een toonbeeld van non- emotionele voorbeeldigheid te zijn. Een dergelijke houding werkt bij overgrote deel van de conflicten - zeker bij slepende en slopende conflicten -eerder belemmerend dan constructief. Hoe hoger de escalatiegraad des groter de sturende meerzijdig partijdige druk zal moeten zijn, hetgeen zich vertaalt zich in doortastende (com)passie en lastige vragen. Neutraliteit betekent voor mij betreft dat ik geen enkel belang heb bij welke uitkomst van een onderzoek, klacht, bemiddeling, coaching, managementtraject of mediation dan ook. Ik sta niet neutraal tegenover excessief en subversief gedrag dat een ander schade berokkent of heeft berokkend. Wel bekijk ik of het mogelijk blijkt de zaak in gezamenlijkheid te bespreken en uit te spreken. Hierbij leg ik de nadruk op het mogelijke herstelproces en wordt er onderzocht of de bereidheid bestaat en er mogelijkheden zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen is voorgevallen en/of hen gescheiden houdt.