CONTACT 06 20576170 vraag@trickster.nl LinkedIn
Trickster
Webdesign & Paintings N. Vugts
TRICKSTER Een trickster is een universeel personage dat voorkomt in mythen, folklore en verhalen uit verschillende culturen. Tricksters zijn vaak uiterst inventief en kunnen onconventionele oplossingen bedenken voor problemen of uitdagende situaties. Ze hebben een vindingrijke geest en kunnen situaties op een verrassende manier benaderen.Tricksters zijn vaak betrokken bij transformatieprocessen, waarbij ze oude structuren en normen uitdagen en nieuwe mogelijkheden openen.

OVER

VASTGEROEST
Soms zijn situaties vastgeroest en lijken onbeweeglijk, uitzichtloos. Maar schijn bedriegt; want keer op keer bewijst Trickster er een draai aan te kunnen geven. Door die andere invalshoek. Op een creatieve manier weten we veranderingen in gang te zetten en mensen om te laten gaan met die bekende angst daarvoor. Dat betekent coachen, trainen en begeleiden. Van mensen én organistaties. Met beproefde methodieken krijgen we zaken in beweging; snel, creatief en effectief.
SAMENWERKING
Trickster onderhoudt een uitgebreid netwerk met professionals van diverse pluimage. Dit zorgt er voor dat, indien nodig, altijd de juiste persoon voor handen is om de klus zo effectief en efficiënt mogelijk te klaren.
CERTIFICERING Jent Bijlsma is ADR geregistreerd als: Full Certified Register Coach Full Certified Negotiator Full Certified Courtmediator Full Certified Register Mediator
KLANTEN Trickster wordt gekozen door profit, non-profit en particulieren; •Gemeenten, waaronder 100.000-plus gemeenten•Zorginstellingen• Banken• Verzekeraars•Politie•Waterschappen•Nationale Nederlanden• GVB Amsterdam• Rechtbanken (doorverwijzingen)• Particulieren•Hoge Raad der Nederlanden• McDonald's• Scholen• Universiteiten•GGD•Bureau Jeugdzorg •Platenlabel• Zaadveredelaar• Lijstenmaker•Ministerie•Maritieme Diensten•Toerismebureau• Instrumentmakers voor de wetenschap•Internationale bedrijven•
2001 Jent Bijlsma richt Trickster op om zijn kennis en ervaring van het menselijk gedrag in te zetten voor individuen, organisaties en maatschappij